About

Built4iot

Doelstelling van de activiteiten van Built4iot is waardecreatie voor bedrijven op het gebied van Internet Of Things of kortweg IoT. We doen dit door alledaagse objecten ‘slim’ te maken.

Met gebruikmaking van sensoren kunnen objecten hun omgeving in zich opnemen, via ingebedde netwerktechnologie kunnen ze met elkaar communiceren, en via internetdiensten met mensen interacteren. In het kort: ‘objecten’ die zelf computers zijn en via internet zaken monitoren en regelen.

Het Internet of Things staat op doorbreken. Experts verwachten een explosieve groei van het aantal slimme apparaten dat op internet is aangesloten. Waar de gemiddelde persoon anno 2014 nog over 3 connected apparaten beschikte, groeit dit aantal in 2020 naar 7 per persoon. Wereldwijd zijn er in 2020 mogelijk 30 miljard connected devices!

De verwachtingen rond IoT zijn dat er vanuit diverse gezichtspunten voordelen zullen zijn:
– commercieel: efficiëntere processen, minder kosten voor logistiek/opslag, verkoop meer toegespitst op klanten;
– sociaal en politiek: duidelijkere informatie voor klanten en burgers, betere zorg, betere veiligheid (bijvoorbeeld in het verkeer);
– persoonlijk: nieuwe diensten die het leven aangenamer en veiliger maken.