“Het werk begint met het weer en eindigt met het weer”

Dit bericht is afkomstig van: www.akkerbouwactueel.nl

In Flevoland hebben diverse partijen de handen ineengeslagen voor het opzetten van een LoRaWan-netwerk: een betaalbare oplossing voor het verzenden van data over grotere afstanden. Aart Monster (AppsforAgri) is één van de initiatiefnemers: “Er wordt onder andere gewerkt met weerpalen op de akkers. Die registraties worden gerelateerd aan de situatie in en rondom het gewas en dat wordt weer gerelateerd aan ziektebeelden.”

Data verzamelen
Het project is een samenwerking tussen Aeres praktijkcentrum Dronten, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL), AppsforAgri, Solcon internetdiensten, Dingeneering, Atilas Automatisering, Tijink IT en de Aeres Hogeschool. Jessie de Lange (OMFL): “Het project staat nog echt in de kinderschoenen. We zitten nu in een fase dat we data verzamelen via verschillende partijen, maar die informatie gaan we op korte termijn naar buiten brengen via een platform.”

Praktische toepassingen
De weerpalen en andere sensoren worden op zoveel mogelijk plekken geplaatst, omdat de omstandigheden zelfs over kleine afstanden zeer verschillend kunnen zijn. Vooral bij het registreren van bodemtemperatuur en -vochtigheid kunnen akkerbouwers hier profijt bij hebben. Monster denkt hierbij bijvoorbeeld aan het bepalen van het optimale moment om te gaan bespuiten of beregenen: “Alle boeren zijn het erover eens dat we er dan achter komen wat we allemaal kunnen doen om bijvoorbeeld de knolzetting te bevorderen”, aldus Monster. “Akkerbouwers kunnen via beregening aan temperatuurbeheersing gaan doen en vanuit de door de weerpalen gegenereerde data de zetting van schimmels uitstellen of zelfs voorkomen. Ik denk dat heel veel uitbraken van ziekten en plagen 1-op-1 gerelateerd zijn aan het verloop van de bodemtemperatuur. Dat betekent dat telers vanaf de diepe winter tot in hartje zomer moeten gaan meten. Alleen dan kan je door middel van analyse van de verzamelde data  ziektebeelden nauwkeuriger correleren en voorspellend gaan werken.”

Bestaande teeltgegevens worden hierbij uiteraard ook gebruikt, zo legt Jessie de Lange uit: “We werken samen met de Aeres Hogeschool (voormalig CAH Vilentum). Met big-datastudenten gaan we de beschikbare databronnen analyseren en dat tegen de praktijkmetingen afzetten.”

“Met weinig vermogen, gedurende lange tijd over grote afstanden gewasdata verzenden”
Corné van Strien van Atilas Automatisering is mede verantwoordelijk voor het automatiseringsdeel van het project. Hij kwam via TTN initiatiefnemer Arjan van der Oest eind vorig jaar in contact met de groep. Van der Oest was van plan een community voor Almere op te starten, maar Van Strien zag het potentieel van LoRaWan voor de gehele provincie en stelde voor om een community op te richten voor heel Flevoland. Zo ontstond The Things Network (TTN) Flevoland. De jongste provincie van Nederland wordt hierdoor het eerste provinciale gebied dat geheel gedekt is met het LoRaWan-netwerk. Deze honderd procent dekking biedt volgens Van Strien kansen voor de agrariërs in Flevoland. “Met sensoren kan gemeten worden en ingespeeld worden op bijvoorbeeld de behoeften van de gewassen. De LoRaWAN technologie is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de landbouw omdat er met weinig vermogen, over grote afstanden gewasdata verzonden kan worden. Je hebt geen stekker of wifi-signaal nodig, en een sensor kan meerdere seizoenen op een batterij blijven werken, met een zonnepaneeltje erbij kan dit zelfs voor onbeperkte duur. Eigenlijk is LoRa de missende schakel voor (gratis) dataverzending over grote afstanden. We lopen met dit project mee in de voorhoede: LoRa en LoRaWAN staat op het punt om door te breken als “mainstream technologie” en het mooie is dat Nederland op dit moment hierbij een voortrekkersrol vervult.

Zowel voor, tijdens als na de oogst nuttig
Momenteel wordt de techniek onder meer gebruikt om in parkeergarages vrije plaatsen te detecteren. Maar de landbouw is volgens Van Strien een veel logischere gebruikstoepassing: “Er zijn allerlei toepassingen denkbaar: een aardappelteler wil bijvoorbeeld tijdens het rooien het stoten van de aardappels kunnen meten. Hoe goed werken de maatregelen die ik tref? Door een kunstaardappel van een LoRaWan-sensor te voorzien kunnen schokken gemeten worden. Op je app kan dan bekeken worden, hoe goed iets werkt.”

Ook tijdens de bewaring is de techniek handig, zo legt Van Strien uit: “Het meten van temperatuur en vochtigheid in de kisten is ook een prima toepassing. Nu gebeurt dat met lange prikkers aan kabels. Met het LoRaWan-signaal kun je goed door materialen heen. Een box vol met aardappelen met op meerdere locaties een sensor die informatie verzendt, geeft meer informatie over de effecten van de ventilatie en droging op specifieke plaatsen waar je met de standaard sensoren niet makkelijk kunt komen.”

Populair
Monster: “Akkerbouwers zeggen allemaal: ons werk begint met het weer en mijn werk eindigt met het weer. Als je moet besluiten of je de volgende dag wilt spuiten tegen luizen of vuur, dan is het weer ook bepalend. Ik kijk in de ochtend of het geregend heeft. Als ik dan zie dat het die nacht geregend heeft, dan beslis ik om wat anders te doen, want dan  heeft spuiten geen zin. Dankzij LoRa kan die teler kijken of op alle percelen neerslag is gevallen en dan kan het zo zijn dat op bepaalde percelen niet gespoten kan worden, maar op andere wel.”

Dit soort systemen bestaan al langer, maar werken niet (of nauwelijks) op lage energie. De parameters zijn door de teler zelf in te stellen. Zo kan hij bijvoorbeeld ervoor kiezen om luchtdruk, neerslag, bodemtemperatuur of bodem-EC afzonderlijk of gezamenlijk te monitoren via één en dezelfde weerpaal. Bovendien zijn de bestaande systemen duur: ongeveer drie tot vijfduizend euro per stuk. Een weerpaal met LoRa-technologie kost ongeveer 300 euro en gaat zeker twee groeiseizoenen mee op een batterij. Monster: “Het meest ideale is om de sensoren op meerdere plekken te plaatsen, zodat je natte en droge stukken in je perceel gemakkelijker gaat herkennen.”

Toekomst
Omdat het niet bewerkelijk of tijdrovend is, verwacht Monster een snelle groei en veel beweging in de periferie van de akkerbouwsector: “Er gaat een heel nieuwe industrie ontstaan. Als een boer zegt: ik wil bepaalde waardes laten meten, dan gaat een technische club dat implementeren in de weerpaal. De verzamelde gegevens uit het monitoren geven uitkomsten, die door aanverwante partijen aangegrepen worden om oplossingen te bieden.”

Wilt u weten wat de LoRa techniek voor u in de agrarische sector kan betekenen, of heeft u zelf vragen over haalbaarheid van uw idee? Neem dan geheel vrijblijvend contact op via delange@omfl.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *